İnceleme-Soruşturma

 Disiplin cezalarını uygulama süreleri tablo  37 KB  21.08.2014
 Soruşturma teknikleri sunu  975.5 KB  13.05.2013
 inc - sor oluru  29.5 KB  13.05.2013
 disiplin sor oluru  28.5 KB  13.05.2013
 inceleme emri  37 KB  13.05.2013
 ön inceleme oluru  32.5 KB  13.05.2013
 Onay isteme yazısı  39 KB  13.05.2013
 Memur suçları özet tablo  32 KB  13.05.2013
 Ceza süreleri özet tablo  37 KB  13.05.2013
 Bilgi, belge isteme yazısı  36 KB  13.05.2013
 soruşturma İfade tutanakları  69 KB  13.05.2013
 İhbar, şikayet tutanağı  29 KB  13.05.2013
 Görüşme TUTANAĞI  26 KB  13.05.2013
 Tanık çağrı yazısı  47 KB  13.05.2013
 Naip yazısı ve istinabe  45 KB  13.05.2013
 Heyet adına ifade alma  55.5 KB  13.05.2013
 Ön inceleme ifade tutanakları  58 KB  13.05.2013
 Bilirkişi görevlendirme  61 KB  13.05.2013
 Görevdev uzaklaştırma  37.5 KB  13.05.2013
 Görevden uzaklaştırma yazısı  53 KB  13.05.2013
 Ön rapor  31 KB  13.05.2013
 Suç duyurusu yazısı  70.5 KB  13.05.2013
 örnek inceleme raporu- kayıt, bağış  86.5 KB  13.05.2013
 örnek inceleme raporu- öğrenci kavgası  84.5 KB  13.05.2013
 örnek inceleme raporu- öğrenciye kötü davranma  87.5 KB  13.05.2013
 Örnek inceleme raporu- başarının düşük olması  87 KB  13.05.2013
 Örnek Soruşturma raporu- boş  84.5 KB  13.05.2013
 Örnek soruşturma raporu-Borcunu kasten ödememe  81.5 KB  13.05.2013
 Örnek soruşturma raporu- Borcunu ödememe  73.5 KB  13.05.2013
 Örnek soruşturma raporu- cinsel taciz 1  125 KB  13.05.2013