Birimlerimiz Eğitim Denetmenleri Başkanlığı

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı    (Bilgi Edinme - Bimer)
teftis07@meb.gov.tr   egitimdenetmenleri07@meb.gov.tr   bilgiedinme07@meb.gov.tr
             
İzzet ÖZDEMİR
Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı
             
Eşraf URAL
Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı
  Eraydın ÇAM
Eğitim Denetmenleri Başkan Yardımcısı
             
Saniye EROL EMİROĞLU
Şef
  Havva YILDIZ
Sorumlu
  Nagihan ÖZER
Şef
  Derya GÖKÇE
Şef
             
SELMA ERDOĞAN   Emre GÜVEN   ZEHRA ONURLU ŞENTÜRK   GÜLAY TOPAÇ
SİBEL YENİ   BİROL KARATEPE   ÖZCAN ÇELİKSOY    
GÜLŞAH YÜKSEL   KÖKSAL BARAN   BAYRAM KARA    

 

 

 

 

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı

MADDE 7 – (1) Eğitim denetmenleri başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek,

b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

ç) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,

e) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek,

f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,

h) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,

ı) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak.

 Yayın:07.08.2013 - Güncelleme:17.09.2013 - 15:38 - Görüntülenme:624