ANTALYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Engelli ve Eski Hükümlü/TMY İşçi Alımı

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TMY İŞÇİ ALIM İLANIDIR

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından İlimize gönderilen listede adı yer alan kişilerden, ilimize bağlı okul/kurumlarda sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere, çeşitli mesleklerde engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi alınacaktır.

1. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Askerliğini yapmış olmak.

7. Her aday, İŞKUR´da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya melüllük ayılığı almamak.

9. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

10. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Lise ve dengi ile daha üst öğrenimli alımlarda geçerli döneme ait KPSS´ye girdiğine dair puan kartı istenecektir. Engelli işçi alımlarında EKPSS´ye girmiş olması yeterlidir. Tüm adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Gerektiğinde uygulamalı sınav da yapılabilir.

2. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyleri için kura usulü uygulanır. Ancak, yapılacak işe uygun olup olmadıkları sözlü ve uygulamalı sınavla da tespit edilebilir.

3. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

4. Aşçı ve kaloriferci gibi işlerde çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.

5. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

6. Bu ilanla işe alınan işçiler 5 (beş) yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

3. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. İŞKUR´da ilan edilen kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, tarihleri diğer bilgilendirme işlemleri, Müdürlüğümüz internet sayfasından http://antalya.meb.gov.tr/ ve Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurudan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. İŞKUR tarafından sözlü sınav için gönderilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüz Personel Atama Şubesine elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Listede Adı Geçen Adaylardan İstenecek Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 Adet)

2. TCKN´lu adli sicil kaydı.

3. Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği.

4. Öğrenim belgesi.

5. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair “Sağlık Kurulu Raporu” Aslı (Heyet Raporu)

6. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun Noter Onaylı Örneği.

7. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin)

8. Geçerli döneme ait KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

9. Aşçılık ve Muhasebe görevleri için, yetkili kurumlardan alınmış belge/sertifikaların aslı ve fotokopisi.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.

11. Vesikalık Fotoğraf(4)

4. SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Müdürlüğümüz internet sayfasından ve kapıya asılan duyurulardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3. Sınavlar 100 puan üzerinden, %70´i KPSS puanı, %30´u sözlü sınav puanı olacak şekilde değerlendirilir. Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asıl, bir o kadar da yedek üye belirlenir. İşe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

4. Asıl ve yedek üyeler, Müdürlüğümüz internet sayfasından ilan edilir.

5. Kura usulü ile işe alımlarda da sözlü sınav gibi duyuru yapılır. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda çekilir. Açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Sonuç, sözlü sınavda olduğu şekilde ilan edilir.

6. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

5. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile

bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.

Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

7. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8. İŞ TAKVİMİ

25/09/2018 İlan Tarihi
26/09/2018-01/10/2018 Ekli Listede Adı Geçen Adayların Belge Teslimi
02/10/2018 Mülakata Girmeye Hak Kazanan Aday Listesinin Yayımlanması
03/10/2018 Mülakat tarihi (Muhasebeci ve Büro İşçisi Ünvanlı Adaylar)
04/10/2018 Mülakat Tarihi (Aşçı ve Büro Memuru Ünvanlı Adaylar)
04/10/2018 Mülakat Sonuçlarının Yayımlanması
05/10/2018-11/10/2018 İtiraz Süresi
12/10/2018 İtiraz Değerlendirme ve Kesin Sonuçların Yayımlanması


İŞKUR TARAFINDAN GÖNDERİLEN LİSTELER AŞAĞIDADIR, İNDİRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ.

Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. No 59 07030 Muratpaşa / Antalya - 0 (242) 238 60 00 0 (242) 238 38 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.